Uzmanlık Yükseltme Sınavına Hazırlık Eğitimi

Eğitim Kurumumuz tarafından aşağıda anlatılan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı’ndan B sınıfı ve A sınıfına yükselme için sınava katılacaklar için Aralık ayı içinde 3 günlük (24 saat) eğitim programı hazırlanmaktadır. 

15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını kaybedenler, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabileceklerdir.

Söz konusu adaylar;21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sınava girebilmek için 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, lisans diploma örneği) Bakanlığa posta yoluyla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü / İnönü Bulvarı No:42 Pk:06520 Emek/ANKARA) veya elden başvuru yapmak zorundadır. Posta ile yapılan başvurularda evrakların 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa ulaşması gerekmektedir.

2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 55.maddesi doğrultusunda iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar, aşağıda belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’ na ödenmiş olan prim gün sayısı ve sahip olduğu belgeye göre üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı sınavına 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en fazla iki defa girebileceklerdir.

 (1)    (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

(2)   (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

girebileceklerdir.

Prim ödemelerinin (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hangi ad altında ve hangi zaman diliminde ödendiğine bakılmaksızın sadece prim ödeme gün sayıları dikkate alınacaktır.

Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ na tabi çalışanlar prim ödeme gün sayısını gösteren hizmet dökümünü gösterir belge, Emekli Sandığına tabi çalışanlar ise Kurumlarından alacakları resmi yazı ile ) Bakanlığa posta yoluyla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü / İnönü Bulvarı No:42 Pk:06520 Emek/ANKARA) veya elden başvuru yapmak zorundadır. Posta ile yapılan başvurularda evrakların 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa ulaşması gerekmektedir.

Bu duyurunun 7. maddesi doğrultusunda 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan sınava girenler, başarılı olsalar dahi, daha sonra Genel Müdürlüğümüzce yapılacak incelemelerde durumları ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlara kesinlikle belge düzenlenemeyecek ve herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

8- 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan ancak henüz belgesi düzenlenemeyenler ve 7.maddede belirtilen şartları taşıyanlar da bir üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı sınavına yukarıda belirtilen başvuru şartları doğrultusunda 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sınava doğrudan katılabileceklerdir.

Kaynak:

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=21aralik_sinavi

Uzmanlık Yükseltme Sınavına Hazırlık Eğitimi

Eğitim süresi :

14.15.Aralık.2013 ( C ve B Sınıfı İSG Uzmanlığından A Sınıfı İSG Uzmanlığına Geçiş Eğitimi )

7-8.Aralık.2013 ( C Sınıfı İSG Uzmanlığından B Sınıfı İSG Uzmanlığına Geçiş Eğitimi )

( 9:30 – 18:30 arasında olmak üzere 2 gün boyunca devam edecektir.)Eğitim Ücreti herkes katılıp yararlansın diye piyasa fiyatlarının çok çok altında 425 TL olarak belirlenmiştir.
( Platin İş Sağlığı Akademisinden eğitim alanlara %15 İNDİRİM )

Eğitimler;

* Kısa konu hatırlatmaları,
* Sınavda çıkabilme olasılığı yüksek konularla ilgili soru çözümleri,
* Soru – cevap
* Eğitimler esnasında ücretsiz cafe – break hizmeti sunulacaktır.
* Eğitim kitapçığı ve not defterleri ücretsiz verilecektir.

Ders Programı İçeriği

 No.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

1

Açılış, Mevzuat Değişiklikleri, Sınav konuları

1

2

İş Hukuku ve Temel Hukuk Konuları

2

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

2

4

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

1

5

Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

1

6

İnşaat Dersleri(Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, İşyeri Bina ve Eklentileri)

2

7

Yangın ve Acil Durum Planları

2

8

Fiziksel Risk Etmenleri ve Ergonomi

2

9

Sağlık Dersleri (Biyolojik Risk Etmenleri, Psikososyal Risk Etmenleri, Sağlık Gözetimi, İşyeri Hekimliği Uygulamaları)

2

10

Makina Dersleri(Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği)

2

11

Maden Dersleri (Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımlar)

2

12

Kimyasal Risk Etmenleri ve Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

13

İş Kazaları

1

14

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

15

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler ve İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi

1

EĞİTİM SÜRE TOPLAMI:

24

 

 

 PROGRAMDA EĞİTİM  VERECEK EĞİTİCİLER

No.

EĞİTİCİ ADI

MESLEĞİ

UZMANLIK ALANI

1 Dr. Şükriye Esra BAŞKAN Avukat İş Hukuku
2 Dr. Mehmet UÇAR Hekim İşyeri Hekimi
3 Buhara ÖNAL Hekim İş Sağlığı Uzmanıİşyeri Hekimi
4 Hüseyin ÖNDER Mühendis Maden Mühendisi(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
5 Msc. Fedai YILMAZ Mühendis Endüstri Mühendisi
6 Prof. Dr. Bülent AKAY Hekim Kimya Mühendisi
7 Doç. Dr. Tayfun MENLİK Mühendis Makine Teknik Eğitim
8 Doç. Dr. Ertuğrul ÇAM Mühendis Elektrik Mühendisi
9 Gülden VURAL Biyolog Biyolog
10 Msc. Nefise Burcu ÜNAL Mühendis Kimya Mühendisiİş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı

(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 

PLATİN İSG DAN.MÜH.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Posted in: